Inverkar maten på hivmedicinernas effekt?

​Vissa hivläkemedel ska tas i samband med måltider för att de ska vara effektiva. Vissa läkemedel kräver inte att du äter samtidigt.

​Se till att du vet hur du ska ta dina läkemedel. Se mer på videon.​​

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022