Hur förhindrar du att hivviruset utvecklar läkemedelsresistens?

Genom att hålla blodets läkemedelskoncentrationer tillräckligt höga hela tiden säkerställer du ett långvarigt läkemedelssvar. Läkemedelskoncentrationerna bibehålls när läkemedlen tas regelbundet.

​Om du glömmer att ta ett läkemedel är det i allmänhet bättre att ta det sent än att hoppa över det helt och hållet. Titta på videon för att få veta mer.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022