Uppföljning av vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner övervakas på sjukhuset genom observation och användning av patientinformationssystem.

​Förekomsten av vårdrelaterade infektioner och mycket läkemedelsresistenta mikrober övervakas på sjukhuset. De är en av indikatorerna på vårdens kvalitet, även om alla infektioner inte kan undvikas helt och hållet.​

Att hitta infektionsfall bygger på läkarnas och sjukskötarnas observationer. I framtiden kan patientinformationssystemet också användas för att hitta fall. Patienterna kan också spela en viktig roll: eventuella infektionskomplikationer efter utskrivningen bör rapporteras till avdelningen eller behandlingsenheten. Samtidigt kan du också få råd om hur du kan söka vård på nytt och hantera din situation.​

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022