Så kan jag stärka min motståndskraft mot infektioner

Kroppens eget försvarssystem kan bäst stödjas av en hälsosam livsstil och tillräcklig vila.

Smittsamma sjukdomar kan undvikas genom att känna till mekanismerna för överföring av sjukdomar och undvika exponering i enlighet med detta.

Haitarin otsikkotaso2
Vaccination är det effektivaste sättet att förebygga infektionssjukdomar

Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet är gratis för medborgarna, men det är upp till de vuxna att följa vaccinationsschemat. Genom att ta vaccinet skyddar du inte bara dig själv utan även andra eftersom din egen smittsamhet minskar. Vissa vacciner ger till och med ett livslångt skydd efter en lyckad vaccinationsserie och ett lyckat svar (t.ex. hepatitvacciner). Vaccinet mot säsongsinfluensa ska tas varje år. Vissa vacciner är effektiva när det gäller att minska förekomsten och spridningen av sjukdomar i befolkningen, t.ex. mässlingsvaccinet (en del av MRP-vaccinet), men andra är sjukdomsbekämpande, t.ex. pneumokockvaccinet. Det förhindrar inte alla former av pneumokocksjukdomar såsom öroninfektioner med 100 procents säkerhet, men det förhindrar livshotande infektioner orsakade av pneumokocker, t.ex. infektioner med positiv blododling.

En hälsosam livsstil är det bästa sättet att stödja kroppens eget försvarssystem

Det finns inga läkemedelsbehandlingar som faktiskt förbättrar motståndskraften, utom till exempel vid antikroppsbristsjukdomar, där antikropps- eller immunglobulinersättningsbehandling kan minska infektionsbenägenheten. Kroppens eget försvarssystem kan bäst stödjas av en hälsosam livsstil, dvs. varierad kost och tillräckligt med vila. Svår undernäring, stress och stor fysisk belastning kan leda till att motståndskraften försämras. Rökning och höga blodsockernivåer stör försvarscellernas funktion. Rökning är en stor riskfaktor för bl.a. sårinfektioner vid kirurgiska ingrepp och du bör sluta röka minst två veckor, helst fyra veckor, före operationen. Rökning stör också luftvägarnas funktion och utsätter dig för luftvägsinfektioner. Övervikt och höga blodsockernivåer hos diabetiker försämrar läkningen av infektioner i hud och subkutan vävnad.

Bland annat har man undersökt mjölksyrabakterier, C- och D-vitamin samt zink i fråga om förebyggandet av olika typer av infektioner. Vissa patienter kan ha nytta av dem, men hittills har fördelarna inte varit tillräckligt tydliga i undersökningarna för att man ska kunna ge starka rekommendationer om deras allmänna användning i förebyggandet av infektioner. Mjölksyrabakterier kan minska risken för turistdiarré och antibiotikainducerad diarré (Clostridium difficile), och tranbärsjuice kan sannolikt minska urinvägsinfektioner något.

Smittsamma sjukdomar kan undvikas genom att känna till mekanismerna för överföring av sjukdomar och undvika exponering i enlighet med detta

Många luftvägsinfektioner smittar genom att droppar flyger från munnen och näsan in i en annan persons luftvägar när man nyser, hostar eller pratar. Kontaktytor i miljön kan också kontamineras genom droppar och handberöring, och en annan person kan smittas från ytor genom att röra vid näsan eller munnen med smutsiga händer. God handhygien kan förebygga de flesta luftvägsinfektioner. Kom alltid ihåg att tvätta händerna innan du äter och undvik att röra näsan och munnen med smutsiga händer.

Barnfamiljer tenderar att ha en högre förekomst av virusinfektioner, vilket också ökar mängden smitta hos föräldrarna. Det kan vara svårt att undvika infektioner i hemmet. Personer med ett aktivt socialt liv och unga vuxna tenderar också att vara mer utsatta för luftvägsinfektioner.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022