Riskgrupper och följdsjukdomar vid influensa

Personer som hör till en riskgrupp löper större risk att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av influensa och att behöva läggas in på sjukhus.

Till riskgrupper för allvarlig influensa hör personer över 65 år, personer med långvariga sjukdomar (t.ex. hjärt- och lungsjukdomar, cancer), gravida kvinnor och barn under ett år. Hos vuxna är de vanligaste komplikationerna vid influensa lunginflammation och bihåleinflammation, mer sällan hjärtmuskelinflammation. Hos äldre har förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom, blodförgiftning, som följdsjukdom efter influensa ökat under de senaste åren.

Hos personer med långvariga sjukdomar kan influensa förvärra det underliggande tillståndet, till exempel kan astmasymtom bli svårare. Graviditet försvagar kroppens motståndskraft, och om man drabbas av influensa ökar risken för för tidig förlossning och missfall.

Hos barn är den vanligaste följdsjukdomen en plötslig infektion i mellanörat, som förekommer hos upp till 40 procent av barn under 3 år. I Finland dör uppskattningsvis 500–2 000 personer i influensa varje år, och i synnerhet personer i riskgrupperna löper risk för att behöva sjukhusvård.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022