Om du misstänker att du har influensa

Äldre och långtidssjuka bör söka läkarhjälp med mindre tröskel än andra.

Du bör söka läkarhjälp om influensasymtomen är långvariga eller allvarliga: febern varar i mer än en vecka, allmäntillståndet försämras, du har bröstsmärta eller andnöd. Dessa symtom kan tyda på lunginflammation eller hjärtmuskelinflammation. Äldre personer och långtidssjuka löper större risk att drabbas av följdsjukdomar och bör därför med låg tröskel söka läkarvård i ett tidigt skede av sjukdomen.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022