Influensa: smittspridning och symtom

En person som smittats av influensa kan smitta andra redan innan symtomen bryter ut. En del av de som smittas är symtomfria.

Influensa sprids från person till person antingen genom droppsmitta genom hosta och nysningar eller via händerna när man snyter sig. En smittad person kan smitta andra under flera dagar innan symtomen bryter ut, dvs. i den asymtomatiska fasen, och upp till en vecka därefter.

Inkubationstiden för influensa från infektion till symtomdebut är cirka 2–3 dagar. Upp till hälften av de smittade kan genomgå sjukdomen utan symtom. Typiska symtom är plötslig hög feber, muskelvärk, huvudvärk och illamående. När febern sjunker uppträder en torr hosta och ont i halsen. Hos äldre personer kan feber saknas helt och hållet, och symtomet ​kan vara endast en försämring av en långvarig sjukdom (t.ex. diabetes).

Barn och vuxna har olika influensasymtom. Nästan alla barn har feber, men de flesta har också snuva redan i början av sjukdomen. Dessutom kan barn få magsmärtor, kräkningar eller diarré. Friska vuxna återhämtar sig på 1–2 veckor.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022