Diagnos och behandling av influensa

Vila är viktigt vid behandling av influensa och krävande fysisk träning bör undvikas under minst två veckor.

Diagnosen av influensa under en epidemi baseras på den typiska sjukdomsbilden, men sjukdomen kan också bekräftas med flera metoder med hjälp av ett sekretprov från de övre luftvägarna.

Behandlingen av influensa är huvudsakligen symtomlindring: vila och febernedsättning med paracetamol eller antiinflammatoriska läkemedel (bortsett från acetylsalicylsyra) och tillräckligt med vätska. Den insjuknade bör undvika krävande fysisk träning, t.ex. joggning och gym, i minst två veckor. Därefter kan man börja träna lätt. Det tar flera veckor innan konditionen återgår till den nivå som rådde före sjukdomen. Antiviral behandling (oseltamivir eller tsanamivir) inleds särskilt för personer som löper risk att drabbas av allvarlig influensa och för personer som måste läggas in på sjukhus.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022