Influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som sprids som droppsmitta när man hostar eller via händerna. Influensaepidemin kommer till Finland varje vinter och pågår vanligtvis från årsskiftet till april. Under åren av coronapandemi var influensaepidemierna lindrigare och förekom under avvikande tider på året med undantag av influensasäsongen 2022–2023 då epidemin var väldigt svår.

Influensa är en inflammation i luftvägarna som orsakas av influensavirus. Av influensavirusen är det typ A och B som orsakar epidemier hos människor. I Finland börjar influensasäsongen vanligtvis i december och pågår ofta i ungefär fyra månader fram till april. Vid epidemierna dominerar i allmänhet influensa A, men i slutet av säsongen ökar vanligtvis B-virus.

Antalet smittade och insjuknade varierar stort från säsong till säsong. Influensan orsakar en betydande sjukdomsbörda. I Europa uppskattas 4–50 miljoner människor insjukna i influensa årligen. Ungefär 15 000–70 000 dör i förtid av sjukdomen. I Finland drabbas årligen 300 000–800 000 av influensa och 500–2 000 personer dör av sjukdomen.