Influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som sprids som droppsmitta när man hostar eller via händerna. Influensaepidemin kommer till Finland varje vinter och pågår vanligtvis från årsskiftet till april.

​​Influensa är en inflammation i de övre luftvägarna som orsakas av influensavirus. Av influensavirusen är det typ A och B som orsakar epidemier hos människor. I Finland börjar influensasäsongen vanligtvis i december och pågår i ungefär fyra månader fram till april. Under epidemins värsta år drabbas nästan en miljon finländare av influensa, vilket innebär att sjukdomsbördan är betydande.​