Långvariga lungsymtom vid coronavirusinfektion

Majoriteten av symtomen hos insjuknade är lindriga och går över av sig själva. Allvarliga fall som leder till sjukhusvistelse och/eller intensivvård uppskattas vara 1–5 procent av alla som smittas.

Det vanligaste tecknet på en ny coronavirusinfektion är en plötslig luftvägsinfektion. De mest typiska symtomen på en akut coronavirusinfektion är feber, snuva och störningar i smak- och luktsinne, trötthet, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, huvudvärk, illamående och diarré.

Det finns fortfarande otillräckligt med information om efterverkningarna av en coronavirusinfektion och efterverkningarna beror på hur allvarlig sjukdomen varit. I enkäten som besvarades av sjukhusvårdade patienter var de vanligaste klagomålen vid uppföljningsbesöket efter 1–2 månader trötthet (cirka 50 procent av de tillfrågade), andnöd (cirka 40 procent), led- och bröstsmärta (cirka 20 procent). Dessutom kan problem i matsmältningskanalen ibland vara långvariga.

Funktionsstörningar i lungorna

Lungornas funktionsstörningar och deras svårighetsgrad beror både på hur allvarlig infektionen varit och på lungsjukdomar som patienten tidigare haft. Återhämtningen efter en funktionsstörning i lungorna och återställningen av den fysiska prestationsförmågan och radiologiska fynd kan för en del patienter kräva flera års uppföljning.

I kortvariga uppföljningsstudier har en allvarlig coronavirusinfektion i lungfunktionsstudier förknippats med lindrig störning i gasutbytet och förminskning av lungvolymer. På motsvarande sätt har CT-undersökningar av lungorna efter allvarlig lunginflammation som orsakats av coronavirus visat avvikande fynd hos cirka 70 procent av de undersökta, oftast ground glass-förändringar samt fåriga och nätaktiga tätheter. Däremot verkar fynden efter lindrig lunginflammation vara normala. Det är möjligt att alla ovanstående fynd kan försvinna vid långvarig uppföljning och att de inte ger upphov till någon permanent funktionsstörning i lungorna.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022