Om bärarskap av MRSA

​Vad är Staphylococcus aureus och MRSA?

Människans hud är full av viktiga bakterier. En av dessa är Staphylococcus aureus, som finns hos ungefär en av fyra friska människor i nässlemhinnan och ibland även i halsen.

Stafylokocker som är resistenta mot vanliga antibiotika mot stafylokocker kallas meticillinresistenta Staphylococcus aureus, dvs. MRSA.​

Vad menas med MRSA-bärare och MRSA-infektion?

En person betecknas som bärare av MRSA om man hittat MRSA-bakterier i dennes kropp. MRSA-bakterier finns vanligtvis på huden eller slemhinnorna utan att orsaka några symtom.

Med MRSA-infektion avses att MRSA-bakterien orsakar en symtomatisk infektion hos en person.​

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022