Tyksin Sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikkö

Asiantuntijayksikkö hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistamisessa.

Tehtäviimme kuuluu sairaanhoitopiirin alueella olevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden laitosten hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja torjunta yli hoitolaitos- ja yksikkörajojen. Yksikkömme toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä sairaala-/laitoshygienian edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Seuraamme myös tartuntatautitilannetta, antibioottien käyttöä, moniresistenttien bakteerien ilmaantuvuutta ja koordinoimme tartuntatautiepidemioiden hoitoa ja torjuntaa oman sairaanhoitopiirimme alueella. Työmme perustuu tartuntatautilain (1227/ 2016) asettamiin velvoitteisiin.

Työmme pääpaino on hoitoon liittyvien infektioiden (sairaalainfektioiden) seurannassa ja ehkäisyssä sekä epidemioiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Yksikkömme järjestää asiantuntijayksikkönä runsaasti alan koulutusta eri ammattiryhmille, tekee esimerkiksi hoitolaitosten hygieniakäytäntöjen selvityksiä ja antaa lausuntoja sekä konsultaatiopalveluja.

Yksikössämme työskentelee seitsemän hygieniahoitajaa ja 2.5 infektiotautien erikoislääkäriä. Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikössä teemme päivittäin eri asiantuntijoiden kesken yhteistyötä. Yksikkömme lääkärit ovat alueellisen infektiokonsultaation lisäksi kiinteästi tekemisissä tartuntatautien ja infektioiden seuranta- ja torjuntatyössä. Yksikkömme osallistuu erikoistuvien lääkärien kouluttamiseen. Yksikkömme henkilökunta opettaa ja luennoi paljon myös sairaalan ulkopuolella. Alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö on kiinteä osa infektioiden torjuntatyötä.

Teemme myös infektioiden torjuntaan liittyvää kehittämis- ja tutkimustyötä. Työtä teemme teollisuuden sekä esimerkiksi Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kanssa. Olemme mukana THL:n SIRO-ohjelmassa, jossa seurataan hoitoon liittyvien infektioiden ilmaantuvuutta kansallisesti.

Potilasturvallisuuden ja hoidon laadun seurannassa käytettäviä mittareita löytyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internetsivuilta erikoissairaanhoidon tunnusluvuista.

Yksikössämme annetaan ohjeita niin terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille kuin potilaille/asiakkaillekin. Olemme tuottaneet potilaita/asiakkaita varten moniresistenttien mikrobien, tartuntatautien ja infektioiden torjuntaa varten ohjeita, jotka löytyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoito-ohjeista Hoito-ohjeet.fi-sivustolta.

Lisää hoitoon liittyvistä infektioista ja niiden ehkäisystä lisätietoa Infektiotalossa:

Yhteystiedot

Yksikkömme yhteystiedot löytyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internetsivuilta. Osoite sinne on:

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2020