KYS infektio- ja sairaalahygieniayksikkö

Yksikössä työskentelevät infektiolääkärit ja hygieniahoitajat toimivat yhteistyössä infektiosairauksien, infektioiden torjunnan ja sairaalahygienian asiantuntijoina koko PSSHP:n alueella.

Infektiolääkäreiden tehtävänä on infektio-oireisten potilaiden tutkiminen ja hoito. Infektiolääkärit toimivat sairaalan kaikilla osastoilla konsultoivina lääkäreinä ja konsultaatioapua annetaan koko ERVA- alueelle. Epidemioita selvitetään yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Tehtävämme on huolehtia infektiotautien ehkäisyn ja hoidon edellyttämistä erikoissairaanhoidon palveluista, koulutuksesta, torjuntatyön kehittämisestä, ohjeistuksesta sekä tiedotuksesta ja avunannosta alueen muille toimijoille.

Tehtäviimme kuuluvat myös hoitoon liittyvien infektioiden seuranta, raportointi ja ehkäisy sekä epidemioiden tunnistaminen, hallinta ja valmiussuunnittelu laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Yksikkömme järjestää koulutusta infektioiden torjuntaan ja sairaalahygieniaan liittyen sekä vastaa infektioalan ohjeista, jotka ovat yleisessä käytössä. Yksikkömme lääkärit sekä hygieniahoitajat opettavat ja luennoivat myös sairaalan ulkopuolella. Infektioiden torjunta on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja työturvallisuutta. Infektio- ja sairaalahygieniayksikössä tehdään infektiosairauksiin ja infektioiden torjuntatyöhön liittyvää tutkimusta.

Infektiopoliklinikka

Infektiolääkärimme toimivat myös infektiopoliklinikalla, jossa hoidetaan lähinnä HIV- ja hepatiittipotilaat, immuunipuutospotilaat sekä selvitetään pitkittynyttä kuumeilua ja harvinaisia sairauksia.

 

Kyllä

Päivitetty  3.5.2022