HUS Infektiosairauksien yksikön palvelut

HUS Tulehduskeskuksen Infektiosairauksien yksikössä hoidetaan vaativaa diagnostiikkaa ja hoitoa edellyttäviä sairauksia. Näitä ovat esimerkiksi elimistössä laajalle levinneet ja märkäpesäkkeitä muodostaneet infektiot, leikkausalueen tulehdukset, hankalahoitoinen tuberkuloosi, HIV-infektio, levinnyt borrelioosi, trooppiset taudit, suolistoinfektiot sekä immuunipuutteisten potilaiden infektiot.

Akuutteja avohoidon hengitysteiden ja virtsateiden infektioita tai ihoinfektioita ei juurikaan hoideta Infektiosairauksien yksiköissä, vaan näissä tapauksissa potilaan ensisijainen arviointi – ja hoitopaikka on perusterveydenhuollon yksikkö, kuten terveyskeskus tai muu lääkäriasema.

Infektiosairauksien yksikössä hoito on päivittäin asiantuntijoiden yhteistyötä, koska osa infektioista on harvinaisia ja joskus diagnoosin varmistaminen on hankalaa ja antibiootin valinta haasteellista. Infektiosairauksien yksikössä työskentelee yli 20 lääkäriä, joista osa on perehtynyt immuunipuutteisten infektioihin, osa HIV:n hoitoon, osa trooppisiin sairauksiin ja osa tartuntatauteihin. Lääkärit tekevät potilaan diagnostiikan ja hoidon osalta läheistä yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa, mutta erityisesti mikrobiologian laboratorion ja kuvantamisyksikön kanssa. Viikoittain pidetään potilastapauksia koskevia röntgen- ja ongelmakokouksia.

Infektiosairauksien yksikkö kouluttaa erikoistuvia lääkäreitä ja yksikön lääkärit opettavat ja luennoivat paljon myös sairaalan ulkopuolella. Yksikössä tehdään tieteellistä tutkimusta ja on jatkuvasti tekeillä myös väitöskirjatutkimuksia. Suurin osa lääkäreistä tekee potilaiden hoitamisen lisäksi myös infektioiden seuranta- ja torjuntatyötä. Tiivis eri alojen osaajien neuvonpito ja alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö tekevät harvinaisten ja joskus monimutkaisten infektioiden diagnostiikasta ja hoidosta mahdollista.

 

Kyllä

Päivitetty  30.11.2017