Sepsis

Sepsis on erityisen yleinen iäkkäillä ja pikkuvauvoilla, sekä potilailla, joilla on vaikeita sairauksia tai elimistön puolustusreaktioita lamaavia lääkityksiä.

Haitarin otsikkotaso2
Mikä on sepsis?

Sepsiksellä tarkoitetaan vaikeaa yleisinfektiota, johon liittyy voimakas tulehdusreaktio ja henkeä uhkaavia elinten toimintahäiriöitä, erityisesti verenkierron, hengityksen tai tajunnan häiriöitä. Nopea hoidon aloitus on tärkeää ja voi pelastaa potilaan hengen.

Mikä aiheuttaa sepsiksen?

Sepsis voi liittyä yleistyneisiin, elimistöön laajalle levinneisiin infektioihin. Sitä voi esiintyä esim. keuhkokuumeiden, suoliston, ihon ja aivokalvon tulehdusten yhteydessä. Virtsatieinfektioiden yhteydessä sepsis on harvinaisempi. Usein, mutta ei aina, sepsiksen aiheuttava bakteeri voidaan todentaa verestä nk. veriviljelyllä. Yleisimmät sepsistä aiheuttavat bakteerit ovat Staphylococcus aureus, Escherichia coli ja erilaiset streptokokit (esim. pneumokokki). Nämä kaikki voivat aiheuttaa myös lievempiä infektiotauteja.

Kuka voi saada sepsiksen?

Kuka tahansa voi saada sepsiksen. Sepsis on erityisen yleinen iäkkäillä ja pikkuvauvoilla, sekä potilailla, joilla on vaikeita sairauksia tai elimistön puolustusreaktioita lamaavia lääkityksiä

Mitkä ovat sepsiksen oireet?

Sepsiksen tunnistaminen on alkuvaiheessa vaikeaa, sillä oireet voivat olla moninaiset. Tavanomaisten infektio-oireiden lisäksi voi ilmetä muun muassa seuraavia oireita:

 • yleiskunnon romahtaminen, väsymys
 • hengenahdistus, tihentynyt hengitys (aikuisella > 22 hengenvetoa/minuutti)
 • aiemmin asiallisen henkilön nopeasti alkanut sekavuus tai tajunnantason lasku
 • verenkierron häiriöt, esim. matala verenpaine, nopea pulssi sekä sinertävä, kylmä ja laikukas iho
 • kuume, vilunpuistatukset
 • pahoinvointi, oksentelu
 • ihon pistemäiset tai laajemmat verenpurkaumat
 • yleistynyt kivuliaisuus tai paikallinen kipu
 • ihon tulehdukseen liittyvän punoituksen nopea eteneminen
Mitä teen, jos epäilen sepsistä?
 • hakeudu lääkäriin
 • jos yleiskunto on heikko, tilaa ambulanssi
Sepsiksen hoito
 • Sepsiksen ripeä tunnistaminen ja nopea hoidon aloitus on tärkeää
 • Sepsiksen ja muiden vaikeiden infektioiden toteamiseksi tehtävät tutkimukset ja hoito toteutetaan sairaalassa
 • Sepsiksen alkuhoito koostuu laajakirjoisesta mikrobilääkkeestä sekä verenkiertoa tukevasta ja muita elintoimintoja vakauttavasta hoidosta
 

Kyllä

Päivitetty  27.2.2023