HIV-lääkkeiden kanssa sopivia lääkkeitä

HIV-lääkkeillä voi olla jopa hengenvaarallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden tai luontaistuotteiden kanssa. Alla on listattu lääkkeitä, jotka sopivat kaikkien HIV-lääkkeiden kanssa.

Haitarin otsikkotaso2
Antibiootit ja sienilääkkeet

amoksisilliini, amoksisilliini-klavulaanihappo, atsitromysiini, doksisykliini, kefaleksiini, klindamysiini, levofloksasiini, metronidatsoli,nitrofurantoiini, penisilliini, siprofloksasiini, sulfa-trimetopriimi, trimetopriimi, terbinafiini.

Kipulääkkeet

diklofenaakki, gabapentiini, ibuprofeeni, naprokseeni, parasetamoli, pregabaliini.

Verenpaine- ja sydänlääkitys

kaikki ACE-estäjät (enalapriili, lisinopriili, ramipriili jne.), kaikki AT-reseptorin salpaajat (kandesartaani, losartaani, valsartaani jne.), asetyylisalisyylihappo, furosemidi, hydroklooritiatsidi.

Hyperlipidemialääkkeet

etsetimibi, pravastatiini, rosuvastatiini, fenofibraatti.

Diabeteslääkkeet

eksenatiidi, insuliinit, liraglutiidi, metformiini, vildagliptiini.

Allergialääkkeet

levosetiritsiini, setiritsiini.

Keuhkolääkkeet

beklometasoni, ipratropiumbromidi, salbutamoli, terbutaliini.

Rauhoittavat ja unilääkkeet

loratsepaami, oksatsepaami, tematsepaami.

Masennuslääkkeet ja psykoosilääkkeet

essitalopraami, fluoksetiini, mirtatsapiini, sitalopraami, sertraliini. haloperidoli, klooriprotikseeni, levomepromatsiini, olantsapiini, perfenatsiini, risperidoni.

Tupakasta vieroitus

varenikliini.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018