Miten uusi koronavirus todetaan?

Miten koronavirus todetaan?

COVID-19 virus testataan hen​gitystie-eritenäytteestä geeninmonistusmenetelmällä (PCR).

(Lähde: THL Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Koronavirus COVID-19. Sivusto päivitetty 19.3.)

Tarkastettu 27.3.2020

Miten voin erottaa koronaviruksesta johtuvan hengitystieinfektion muista hengitystietulehduksista?

Oireista ei pysty päättelemään johtuuko hengitystietulehdus koronaviruksesta.

(Lähde: THL Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Usein kysyttyä koronaviruksesta. Sivusto päivitetty 26.3.)

Tarkastettu 27.3.2020

Koronabotti ohj​aa ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirusaltistukseen ja -oireisiin liittyvissä kysymyksissä.

Keitä testataan viruksen varalta?

Kun epäillään tartuntaa, näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita, ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.

Lieväoireisilta ja ma​tkoilta palaavilta näytteitä otetaan edelleen lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia ei testata.

(Lähde: THL Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Usein kysyttyä koronaviruksesta. Sivusto päivitetty 26.3.)

Tarkastettu 27.3.2020