Koronavirus ja vasta-ainetestaus

 

Siirry sanastoon

Koronavirus ja vasta-ainetestaus

Tulosta

Jos etsit tietoa Koronaviruksen testau​ksesta, lue lisää: Koronavirus ja testaus

Päivitetty 26.9.2020

Mikä on vasta-ainetesti ja mitä sillä voi testata?

Vasta-ainetestissä mitataan koronaviruksen vasta-aineita, joita syntyy, kun henkilö on sairastanut koronavirusinfektion. Vasta-ainetesti otetaan verinäytteestä. Testi ei kerro, onko henkilöllä juuri testihetkellä koronavirusinfektio. Tämä johtuu siitä, että vasta-aineet muodostuvat viiveellä, yleensä kahden viikon kuluessa tartunnasta tai oireiden alkamisesta.

Lähde:

Keneltä vasta-aineita testataan?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti huhtikuun alussa vasta-ainetutkimuksen, jossa tutkitaan COVID-19 viruksen leviämistä väestössä. Tutkimus kestää vuoden loppuun asti, ja se tehdään yhdessä yliopistosairaaloiden kanssa.

Tutkimukseen osallistuvat valitaan satunnaisotannalla ja kutsu tutkimukseen tulee kirjeellä. Tutkimuksen alussa otannassa painotetaan pääkaupunkiseutua ja työikäistä väestöä, mutta kevään mittaan otosta laajennetaan. Tutkimus on vapaaehtoinen ja osallistumiseen pyydetään suostumus kirjallisena.

Näytteet otetaan yliopistosairaaloissa laboratoriossa. Näyte on yksi verinäyte ja kokonaisuudessaan tutkimuskäynnin kesto on alle 30 minuuttia. Lue tarkemmat osallistujan ohjeet alla olevasta linkistä.

Lue lisää:

Lähde:

Kyllä