Koronavirus ja syöpä

Koronavirus ja syöpäkivun hoito

Yleisimpiin syöpäpotilasta ja koronavirusta koskevi​in kysymyksiin on vastattu Syöpäjärjestöjen verkkosivulla:

Tarkis​te​ttu 1.4.2020