Koronavirus ja reuma

Koronavirus ja reuma

​​Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, miten reumasairaudet ja reumalääkkeet vaikuttavat koronavirusinfektioon (COVID-19). Tämä ohje on laadittu yliopistosairaaloiden reumalääkäreiden ja reumahoitajien toimesta tämänhetkiseen tietoon pohjautuen.

​​Päivitämme ohjetta, mikäli epidemian aikana tulee lisätietoa COVID-19 vaikutuksista reumasairauksiin.

​​Ohje on jaoteltu kysymysmuotoon, kannattaa katsoa kaikki kohdat läpi.

​​(Lähteet: THL, British Socitety for Rheumatology, American College of Rheumatology, EULAR)

Kuuluuko reumapotilas koronavirusinfektion riskiryhmään?

Reumapotilaan infektioriskiä voi lisätä käytössä oleva reumalääkitys. THL:n tämänhetkisen ohjeen mukaan riskiryhmään kuuluvat potilaat, jotka saavat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (kuten solunsalpaajalääke, biologinen lääke, JAK-estäjät, isoannoksinen prednisoloni yli 10-15mg yli 2 vkoa). Metotreksaatti on yleisin reumasairauksissa käytettävä solunsalpaaja. Todennäköisesti pieniannoksinen metotreksaatti alle 15 mg/viikko ei lisää merkitsevästi infektioriskiä.

Reumapotilaat, joilla on käytössä vastustuskykyä alentava lääkitys, eivät ole sairautensa perusteella vapautettuja normaaleista työtehtävistään.

Milloin reumalääkitys kuuluu tauottaa koronavirusepidemian aikana?

Tämänhetkisen tiedon mukaan oireettomien henkilöiden ei ole syytä tauottaa lääkityksiä varmuuden vuoksi. Vastustuskykyä alentavat lääkitykset tauotetaan, jos infektio-oireita ilmenee (kuume, vaikeat tai pitkittyneet hengitystieinfektion oireet, antibioottihoito) tai todetaan varmistettu koronavirusinfektio. Vastustuskykyä alentavien lääkkeiden tauotus voi olla perusteltua myös, mikäli on ollut kontaktissa varmistettua COVID-19-infektiota sairastavan henkilön kanssa.

Reumalääkkeistä hydroksiklorokiini (Oxiklorin), sulfasalatsiini (Salazopyrin) ja apremilasti (Otezla) eivät heikennä vastustuskykyä. Pitkäaikaista glukokortikoidihoitoa (=”kortisonihoito”) ei saa tauottaa äkillisesti.

Pitkiin lääketaukoihin voi liittyä reumataudin aktivoitumista, joka itsessään lisää infektioalttiutta.

Miten toimin, jos reumapotilaana epäilen itselläni koronavirusinfekiota?

Reumasairauksia sairastavia ohjataan noudattamaan yleisesti annettuja ohjeita koronavirukseen liittyen. Lievien, kotona hoidettavien oireiden vuoksi ei tarvitse olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Ole yhteydessä puhelimitse omaan terveyskeskukseesi tai sairaalaan päivystykseen, jos sinulla ilmenee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee. Lääkkeiden tauotuksesta, katso myös ylempi kysymys "Milloin reumalääkitys kuuluu tauottaa koronavirusepidemian aikana?".

Mistä löydän lisätietoa reumasairauksista ja koronavirusinfektiosta?