Koronavirus ja pitkittyneen kivun hoito 2

Koronavirus ja pitkittyneen kivun hoito 2/2

​Nykyinen koronavirustilanne ja sen takia asetetut rajoitteet voi​vat hankaloittaa arkea kaikilla, myös kipupotilailla. Pitkittyneen kivun hoidossa ihmisellä on voinut olla käytössään hyväksi todettuja käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden toteuttaminen uudessa tilanteessa voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Kuitenkin nykyisessä tilanteessakin ihmiset tarvitsevat keinoja kivunhallintaan ja nykyinen tilanne voi jopa lisätä tätä tarvetta.

Lisää tietoa löyd​ät tästä hakukoneesta hakusanoilla pitkittyneen kivun hoito ja syöpäkivun hoito.

Voiko koronaviruspandemian tai siihen liittyvien rajoitusten aiheuttama ahdistus pahentaa kipua?

Koronavirukseen liittyvä ennustamattomuus, epävarmuus ja rajoitteet voivat nostaa ihmisten stressitasoa ja aiheuttaa ahdistusta. Pitkäaikaisen kivun kohdalla näiden tunteiden aktivoituminen on usein ongelmallista, koska ne osaltaan lisäävät kärsimystä ja kuluttavat voimavaroja esimerkiksi juuri kivunhallinnasta. Lisäksi voimistuneet tunteet, kuten ahdistus ja ihmisen stressireaktio voivat pahentaa pitkittynyttä kiputilannetta. Nämä voimistuneet reaktiot voivat aiheuttaa myös välillisesti muita kiputiloja ja niiden sietämistä hankaloittavia tekijöitä kuten unettomuutta.

Miten voin helpottaa tilannetta?

Voimme vain rajallisesti vaikuttaa koronaviruksen leviämiseen, mutta omiin ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaamme voimme vaikuttaa. ​Stressinsäätelykeinot auttavat mm. käsittelemään epämääräisyyttä, rauhoittumaan, nukkumaan paremmin, sietämään kipua ja muita kuormituksia sekä vähentämään lihasjännitystä. Stressinsäätelyssä kannattaa vahvistaa olemassa olevia keinoja ja varsinkin nykyisten rajoitteiden takia ideoida myös uusia.

Yhtenä stressi​nsäätelykeinona voi olla myös tietotulvan rajoittaminen erityisesti stressaavista teemoista, niin että suunnittelee kuinka usein esim. lukee uutisia ja mistä lähteistä.

Lisää tietoa koronavirustilanteessa ja rajoitetussa arjessa selviämisestä sekä stressinsää​telykeinoista löydät alla olevista linkeistä.

Lähteet: mm.

  • Estlander, A-M. (2003). Kivun psy​kologia. Porvoo: WSOY, 74-88
  • Tunteiden käsittely kivunhallinnan tukena (Kivunhallintatalo)