Koronavirus ja pitkittyneen kivun hoito 1/2

Koronavirus ja pitkittyneen kivun hoito 1/2

Nykyinen koronavirustilanne ja sen takia asetetut rajoitteet voivat hankaloittaa arkea kaikilla, myös kipupotilailla. Pitkittyneen kivun hoidossa ihmisellä on voinut olla käytössään hyväksi todettuja käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden toteuttaminen uudessa tilanteessa voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Kuitenkin nykyisessä tilanteessakin ihmiset tarvitsevat keinoja kivunhallintaan ja nykyinen tilanne voi jopa lisätä tätä tarvetta.

Lisää tietoa löydät tästä hakukoneesta hakusanoilla pitkittyneen kivun hoito ja syöpäkivun hoito.

Kuulunko pitkittyneen kiputilanteen takia koronaviruksen riskiryhmään?

Et, pitkittynyt kiputilanne itsessään ei aseta sinua koronaviruksen riskiryhmään. Kiputilanteeseesi liittyvä perussairaus tai sinulla oleva erillinen sairaus voi kuitenkin olla yksi riskiryhmään kuuluvista sairauksista.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lue lisää tästä hakukoneesta hakusanalla riskiryhmä.

Voiko koronavirusinfektio pahentaa kipuani?

Kaikki infektiosairaudet itsessään ja erityisesti niihin mahdollisesti liittyvä kuume voivat voimistaa kipua. Muutokset kiputilanteessa ovat kuitenkin yksilöllisiä. Myös​ nykyisessä tilanteessa suositeltu (hengitystieinfektion) oireiden tarkkailu voi lisätä muidenkin oireiden kuten oman kiputilanteen korostunutta huomioimista ja tämä voi lisätä kipuoiretta myös niillä, joilla ei ole koronavirusinfektiota tai muuta infektiosairautta.

Lähde: sisältö on koottu HUS Kipuklinikan kivun hoitoon perehtyneiden ammattilaisten yhteistyössä

Miten toimin kiputilanteen takia varatun vastaanottoajan kanssa?

Vastaanottotoiminta jatkuu monissa terveydenhuollon yksiköissä normaalisti ajanvarausten mukaisesti. Yksikkö on sinuun yhteydessä, mikäli toiminnassa on muutoksia.

Jos olet täysin oireeton, etkä ole saanut muita toimintaohjeita voit mennä vastaanotolle sovittuna aikana. Jos sinulla on vastaanottoaika tai olet varaamassa sellaista, voit tarvittaessa tiedustella myös mahdollisuutta hoitopuheluun tai etävastaanottoon.

Jos sinulla on hengitysinfektion oireita, ota puhelimitse yhteyttä hoitopaikkaasi ennen varatulle vastaanottoajalle menemistä.

Lähde:

Miten ylläpidän kivunhallintaa tukevia arkirutiineja nykyisessä tilanteessa?

Nykyisten rajoitusten takia monien arkirutiinit vähenevät esim. etätyön takia ja kodin ulkopuolisten harrastusten jäädessä pois. Kannattaa miettiä miten kotioloissa voit pyrkiä harrastamaan osin samoja asioita. Kannattaa pohtia mitkä asiat voivat tuoda päivääsi selkeän päivärytmin ja millaisesta rytmityksestä ja aikatauluista hyötyisit. Voit pohtia mihin toimintoihin ajan käyttäminen tuntuisi nyt mielekkäältä. Halutessasi voit tehdä päiviisi jonkinlaisen päiväohjelman, joka rytmittää päivän kulkua.

Arkirutiineissa on hyvä pitää kiinni säännöllisestä nukkumisesta ja syömisestä. Lisäksi päiviin voi suunnitel​la kotitöiden lisäksi jotain harrastustoimintaa kotioloissa ja pyrkiä myös löytämään sopivan hetken liikunnalle. Mielekkään tekemisen etsimisessä voi hyödyntää e-kirjastoja, suoratoistopalveluita, livestriimausta (tapahtumien reaaliaikaista suoratoistoa) ja muita virtuaalitapahtumia. Älypuhelinsovelluksista ja internetistä voi myös löytää uusia tekemisiä esim. etäopiskelun tai taitoharjoittelun muodossa. Rajoituksista huolimatta on suositeltavaa pitää yhteyttä läheisiin. Yhteyden pitämisessä voi hyödyntää etäyhteyksiä. Ystävien tai sukulaisten kesken tapaamisen voi järjestää, vaikka videopuhelulla.

Lue lisää:

Miten voin jatkaa liikunnan harrastamista koronaviruspandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta?

Monien kivunhallintakeinona on liikunta. Liikunnan poisjääminen voi aiheuttaa ongelmia kiputilanteeseen, joten liikunnasta, vaikka vain pienimuotoisestakin kannattaa pyrkiä pitämään kiinni. Nyt kun rajoitusten takia useita liikuntapaikkoja on suljettu, vaatii liikuntamuotojen löytäminen tavallista enemmän luovuutta.

Jos sinulla on flunss​an oireita, älä harrasta liikuntaa.

Tässä alla on listattu ideoita ja vinkkejä kotioloissa toteutettavaan liikuntaan.

Lisäksi kotijumppa, mm.

Lähde mm. :