Koronavirus ja palliatiivinen hoito sekä saattohoito

Koronavirus ja palliatiivinen hoito sekä saattohoito

Kuuluuko palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevat potilaat koronaviruksen aiheuttaman infektion riskiryhmään?

​​Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevat potilaat usein ovat ikänsä, sairautensa tai sen hoidon vuoksi muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion.

(Lähde: Sisältö on koottu yliopistosairaaloissa työskentelevien palliatiiviseen hoitoon erikoistuneiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä.)

Miten palliatiivisessa hoidossa toteutetaan vastaanottokäynnit epidemian aikana?

Potilaiden hoitoa tai hoitokontakteja ei katkaista. Jos potilas kuuluu riskiryhmään, on hyvä arvioida tilannekohtaisesti esimerkiksi terveydenhuollossa tapahtuvien avovastaanottojen toteuttamisen tarve ja kiireellisyys. Tarvittaessa vastaanottoja voidaan muuttaa etävastaanotoiksi tai puhelinkontakteiksi.

(Lähde: Sisältö on koottu yliopistosairaaloissa työskentelevien palliatiiviseen hoitoon erikoistuneiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä.)

Läheiseni on saattohoidossa sairaalassa, voinko vierailla hänen luonaan?

Sairaala- tai hoivayksikössä hoidossa olevien palliatiivisten- tai saattohoitopotilaiden hoidossa noudatetaan yksikköjen antamia ohjeita hoidosta ja vierailuista.

Useissa yksiköissä on tällä hetkellä vierailukielto, ja Suomen hallitus on linjannut, että vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä sekä ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa kielletään. Vierailukieltoihin voidaan tehdä poikkeuksia tapaus​kohtaisesti painavista syistä, kuten mikäli kyseessä on saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omainen eikä vierailijalla ole hengitysinfektio-oireita.

Saat tietoja vierailuohjeista hoitavasta yksiköstä.

(Lähde: Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi [Valtioneuvosto])