Koronavirus ja lastenreuma

Koronavirus ja lastenreuma

Lastenreumaa sairastaville potilaille suositellaan samoja suojautumis- ja varotoimia kuin kaikille muillekin lapsille. Koronavirusepidemia sinänsä ei aiheuta lisätoimenpiteitä lastenreumapotilaille. Lastenreuman hoitoon määrättyä lääkitystä ei pidä omatoimisesti lopettaa tai annostusta muuttaa.

Jos lastenreumapotilas saa lieviä hengitystieinfektion oireita kuten nuha, yskä, kurkkukipu ja lihassärky, hänen on syytä levätä ja sairastaa rauhassa kotona, kunnes oireet ovat loppuneet. Oireenmukaisia lääkkeitä voi tarvittaessa käyttää. Jos lapselle nousee kuumetta yli 38 astetta, reumalääkitys tauotetaan kuumeen ajaksi. Poikkeuksena ovat sulfasalatsiini (Salazopyrin) ja hydroksiklorokiini (Oxiklorin), joita ei tarvitse jättää tauolle kuumeen takia. Päivystykseen on syytä olla yhteydessä, jos lapsen yleiskunto heikkenee.

Paikallisten viranomaisten ja THL:n ohjeita kannattaa seurata.

(Lähde: 23.3.2020

Suomen lastenlääkäriyhdistyksen laste​nreumatologian alajaos)