Koronavirus ja lasten riskiryhmät

 

Siirry sanastoon

Koronavirus ja lasten riskiryhmät

Tulosta

Tämän ohjeen ovat laatineet Suomen yliopistosairaalat.

Vaikean koronavirustaudin riski on matala lapsilla ja nuorilla

 • jotka ovat terveitä
 • joiden perussairaus, kuten astma tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa
 • jotka sairastavat diabetesta ilman merkittäviä lisäsairauksia.​

Turhaa altistumista koronavirukselle tulee välttää. Osalla potilaista tämä voi tarkoittaa kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta. Kotiin jäämistä suositellaan tällä sivulla lueteltaville lastensairauksien riskiryhmille.

Päätöksen lapsen ja tarvittaessa myös sisarusten kotiin jäämisestä tekee lapsen hoitava lääkäri yksilöllisen arvion perusteella.

Huom. Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen tai varhaiskasvatuksen suhteen influenssa- tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

Koronaviruksen suhteen lasten riskiryhmiksi luokitellaan seuraavat sairaudet:

Päivitetty 17.9.2020​

Keuhkosairaudet

 • Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet 
 • ​Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet 
 • Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio) 
 • Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma

Sydänsairaudet 

 • vaikea sydämen vajaatoiminta
 • keuhkoverenpainetauti
 • lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)
 • leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF) 

Immunosuppressoidut ja muut potilaat 

 • solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat)
 • vaikeat synnynnäiset immuunipuutokset

THL ohjeistaa puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä tarvitseville: ”Jos tällaista lääkitystä tarvitseva lapsi tai nuori saa koro​navirusinfektioon sopivia oireita, huoltajan pitää ottaa herkästi yhteyttä siihen erikoissair​aanhoidon yksikköön, jossa lapsi tai nuori on perussairautensa vuoksi seurannassa.”

Lähde:

Lastenneurologiset potilaat 

 • L​​astenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys​


Kyllä