Koronavirus ja diabetes

Koronavirus ja diabetes

Mitä diabetespotilaan tulisi tietää koronasta?

Tut​ustu diabe​tesliiton kattavaan infopakett​iin aiheesta Korona ja Diabetes.