Korona ja sydän- ja verenpainelääkkeet 

 

Siirry sanastoon

Korona ja sydän- ja verenpainelääkkeet 

Tulosta

Näiden sivujen sisältöjen luonti on aloitettu keväällä 2020. Sivun sisältöä päivitetään vastaamaan koronatilannetta.

Miten jotkut verenpainelääkkeet liittyvät koronavirukseen? 

ACE-estäjät ja ATR-salpaajat ovat lääkkeitä, joita käytetään verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Ajatus ACE-estäjien tai ATR-salpaajien yhteydestä COVID-19-tartuntaan liittyy ACE2-proteiiniin, jota koronavirukset hyödyntävät solujen sisälle pääsyyn. Näiden lääkkeiden ajateltiin lisäävän ACE2-proteiinia ja siten helpottavan viruksen sisäänpääsyä. Tutkimusnäyttö osoitti tämän olettamuksen vääräksi.

Voiko ACE-estäjien tai ATR-salpaajien käyttäjä sairastua helpommin COVID-19 infektioon?

COVID-19-pandemian alkuvaiheessa spekuloitiin, että nämä lääkkeet voisivat lisätä riskiä saada koronavirustartunta yleensä tai sen vakavampi tautimuoto. Mitään tällaista ei ole todettu.

Voiko ACE-estäjien tai ATR-salpaajien käytöstä olla hyötyä?

Aihetta on tutkittu laajasti eikä selkeää näyttöä hyödyllisestä vaikutuksesta vielä toistaiseksi ole. Erityisesti Aasiassa on kuitenkin todettu, että kuolleisuus ja vakavammat tautimuodot ovat olleet harvinaisempia näiden lääkkeiden käyttäjillä. Länsimaisissa tutkimuksissa tällaista eroa ei ole saatu esiin. On mahdollista, että eroissa vakavien tautimuotojen suhteen on vaikutusta myös muilla tekijöillä kuten elintavoilla.

Pitäisikö minun vaihtaa verenpainelääkitystäni? 

Nykytiedon valossa tarvetta verenpainelääkityksen muuttamiselle COVID-19-infektion vuoksi ei ole. Mikään verenpainelääkeryhmä ei pahenna tautia tai ole osoittautunut toista paremmaksi. Sen sijaan perussairauksien hyvän hoitotasapainon tiedetään olennaisesti parantavan potilaan ennustetta niin COVID-19-infektion kuin sydän- ja verisuonisairauksien suhteen. Lääkitystä kannattaa jatkaa lääkärin aiempien ohjeiden mukaan.

Kyllä