Korona ja epilepsia

 

Siirry sanastoon

Korona ja epilepsia

Tulosta

Covid-19/ Yleisiä ohjeita epilepsiaa sairastaville liittyen koronaviruspandemiaan ohj​een on muokannut EpiC​ARE-ERN-osaamisverkoston ohjeesta Suomen oloihin sopivaksi vaikean epilepsian kansallinen koordinaatiotyöryhmä, päivitetty 14​.04.2020.

Epilepsia ja koronavirustautiriski

Epilepsiaa sairastavat eivät ole suuremmassa riskissä sairastua koronavirustautiin.

Tällä hetkellä ei ole kertynyt tietoa, jonka mukaan epilepsiaa sairastavien koronavirustauti olisi vaikea-asteisempi kuin muulla väestöllä. Meillä ei ole mitään syytä uskoa, että näin olisi.

Ei ole viitteitä siitä, että koronavirus voisi altistaa epilepsiakohtauksille epilepsiaa sairastavilla henkilöillä.

Joissakin harvinaisissa epilepsioissa (Rasmussenin oireyhtymä; epileptinen enkefalopatia, johon liittyy jatkuva unenaikainen purkaustoiminta EEG:ssä (CSWS) tai immuunivälitteiset epilepsiat) käytetään hoitoja, jotka heikentävät vastustuskykyä eli vaikuttavat immuunijärjestelmään (esimerkiksi ACTH, steroidit, immunoterapiat). Nämä potilaat saattavat olla korkeammassa riskissä saada vakavampia oireita virusinfektiosta. Näitäkään hoitoja EI tule keskeyttää. Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää välttää tarpeetonta altistumista ja toteuttaa sosiaalista eristäytymistä mahdollisimman tarkkaan. Jos tilanne aiheuttaa huolta, kysy neuvoa epilepsiaa hoitavalta lääkäriltä puhelimitse.

Joissakin epilepsiaoireyhtymissä, joissa kuume altistaa kohtauksille, tulee käyttää tavanomaisia varokeinoja kuumeen alentamiseksi. Parasetamolia voi käyttää. On arveltu, että ibuprofeeni pahentaisi koronavirustautia, mutta tällä hetkellä asiasta ei ole käytettävissä tutkittua tietoa ja Suomen lääkeviranomainen ei suosittele ibuprofeenin käytön keskeyttämistä.

Epilepsiaa sairastavilla voi olla muita terveydellisiä ongelmia, joiden vuoksi he kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin. Näihin kuuluvat mm. henkilöt, joilla on merkittävä liikuntarajoite, heikentynyt keuhkojen toiminta, diabetes, vaikea sydänsairaus, vastustuskykyä heikentävä perussairaus tai lääkitys ja korkea ikä. Tarkempaa tietoa riskiryhmistä löytyy THL:n verkkosivuilta.

Epilepsian hoito epidemian aikana

Älä epäröi ottaa tarvittaessa yhteyttä puhelimitse epilepsiaa hoitavaan tahoon. Jos käytössäsi on digitaalinen hoitopolku, ota yhteys kiireettömässä tilanteessa sen kautta. Kiireellisessä tilanteessa ota yhteys puhelimitse päivystysnumer​oon tai hätätilanteessa 112.

Epilepsiakohtausten hoito epidemian aikana

Pitkittyneissä kohtauksissa voi käyttää kohtauslääkettä hieman tavallista aiemmin (esimerkiksi jo 2-3 minuuttia kestäneeseen kouristamiseen), jolla saatetaan välttää sairaalan ensiapuun joutuminen.

Jos kohtaukset muuttavat luonnettaan, harkitkaa mahdollisuuksia kotivideon ottamiseen, jotta voitte paremmin kuvata kohtausta lääkärille. Ota yhteyttä hoitopaikkaan puhelimitse ja pyydä etävastaanotto hoitavalle lääkärille. Tämä tapahtuu puhelimitse, digihoitopolun tai vastaavan etävastaanottomenetelmän kautta. EEG tulisi tehdä vain, jos epilepsiaa hoitava lääkärisi katsoo sen tarpeelliseksi.

Epilepsialääkitykseen liittyviä seikkoja

Älä koskaan lopeta epilepsialääkitystäsi keskustelematta hoitavan lääkärisi kanssa.

Pidä itselläsi ajan tasalla oleva lääkelista, jossa on merkittynä kaikki käyttämäsi lääkkeet ja niiden annostus. Kerro käyttämäsi lääkkeet aina sille hoitajalle ja lääkärille, joilta kysyt puhelimessa neuvoa ja pidä lista mukanasi, jos joudut sairaalaan. Joillakin viruslääkkeillä ja muilla infektioiden hoidossa käytetyillä lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia epilepsialääkkeiden kanssa johtaen epilepsialääkkeen tehon alenemiseen tai haittavaikutuksiin.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että epilepsialääkkeistä olisi syntymässä pulaa lukuun ottamatta paikallisia ohimeneviä lääkkeiden saatavuusongelmia, joita on muutoinkin esiintynyt. Huolehdi kuitenkin tarkkaan lääkkeiden hakemisesta apteekista ja, huomioiden nykyiset liikkumisrajoitukset, älä jätä sitä aivan viimeiseen päivään. Lääkkeiden hamstraaminen ei ole suositeltavaa.

Nyt jos koskaan, on tärkeää ottaa epilepsialääkkeet säännöllisesti ohjeiden mukaan. Huolehdi myös terveistä elämäntavoista ja vältä kohtauksille altistavia tekijöitä, kuten unenpuutetta.

Jos olit nyt vähentämässä tai lopettamassa epilepsialääkitystäsi, on ehkä syytä harkita muutoksen lykkäämistä ja keskustella vielä hoitavan lääkärin kanssa puhelimessa. Samoin jos sinulla on menossa muita lääkemuutoksia, mieti yhdessä lääkärisi kanssa, olisiko muutoksen ajankohtaa järkevä siirtää. Nämä suositukset on tarkoitettu minimoimaan kohtauksien aktivoitumista aikana, jolloin terveydenhuollon palvelujen saannissa voi olla vaikeuksia.

Tarvitsetko tukea

Jos asut yksin, ole säännöllisesti yhteydessä perheenjäseneen, ystävään tai naapuriin useita kertoja vuorokaudessa.

Jos kärsit ahdistuneisuudesta tai masentuneisuudesta, ota yhteyttä puhelimitse perusterveydenhuoltoon tai hoitotahoosi ja pyydä apua. Epilepsialiitto järjestää myös vertaistukea verkossa. Mielialalääkityksiä tai lasten tarkkaavaisuushäiriölääkityksiä ei tule lopettaa sosiaalisen eristyksen aikana.

Lisää tietoa

Kyllä