1/2 Hallituksen uusi ohjeistus koronavirukseen

Hallituksen ohjeistus koronavirukseen

Tulosta

Viime viikkoina koronaviruksen aiheuttamien tartuntojen määrät ovat jyrkästi kasvaneet koko maassa. Tartuntojen taltuttamiseksi on annettu uusia suosituksia ja rajoituksia​.

Julkisen sektorin työntekijöille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, suositellaan mahdollisimman laajasti etätyötä. Hallitus suosittelee vastaavaa myös yksityisille työnantajille, mutta päätökset tehdään työpaikoilla​.

Päivitetty 3.12.2020

Miten kokoontumisia on rajoitettu?

Rajoitukset ja suositukset voivat olla koko Suomea koskevia tai alueellisia. Alueellisiin rajoituksiin ja suosituksiin vaikuttaa se, missä epidemian vaiheessa alue on.

Aluehallintovirastot tekevät alueitaan koskevat päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista. Leviämisvaiheessa yleisömäärä voidaan rajoittaa​ enintään kymmeneen henkeen t​ai kieltää tilaisuuksien järjestämisen.

Omaa paikkakuntaa koskevat tarkemmat tiedot löytyvät aluehallintoviraston sivulta.

Saako hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa tai asumispalveluyksiköissä vierailla?

Vierailuja voidaan järjestää alueellista harkintaa käyttäen. Käytännön järjestelyistä kuten tapaamispaikoista ja suojainten käytöstä vastaa toimintayksikkö​.

Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä saat ottamalla yhteyttä kyseiseen yksikköön tai tarkistamalla tiedon yksikön nettisivulta.

Miten ravintoloiden ja kahviloiden toimintaa on rajoitettu?

Ravintoloiden ja kahviloiden aukiolo- ja anniskeluajoissa on alueellisia rajoituksia. Muutokset ovat voimassa 28.2.2012 asti.​​

Kaikkialla Suomessa olevia ravitsemisliikkeitä koskevia ohjeita ovat muun muassa, että kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikka ja mahdollisuus käsienpesuun, tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina ja liikkeet vastaavat riittävien etäisyyksien säilymisestä asiakkaiden välillä. Lisäksi asiakkaille tulee antaa toimintaohjeet, joilla estetään tartuntataudinleviämist​ä.