1/2 Hallituksen uusi ohjeistus koronavirukseen

1/2 Hallituksen ohjeistus koronavirukseen

Tulosta

Hallitus linjasi 4.5.2020 koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta ja toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Hybridistrategia tarkoittaa, että laajoista rajoitustoimista siirrytään hallitusti kohdennetumpiin toimiin. Lisäksi toteutetaan testaa, jäljitä, eristä ja hoida –periaatetta.

Poikkeusolot pysyvät edelleen voimassa. Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi.

Lue lisää: Koronajärjestelyjen purkaminen (Valtioneuvosto)

Lähteet:

Tarkempaa tietoa rajoituksista ja niiden purkamisesta löydät tämän aihealueen kysymyksistä.

Päivitetty 19.5.2020

Miten kokoontumisia on rajoitettu?

Kokoontumisrajoituksia tarvitaan edelleen. 1.6.2020 lähtien rajoitusta muutetaan nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Tämä rajoitus on voimassa toistaiseksi.

Erityisjärjestelyin voidaan pitää myös yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos niiden turvallisuus voidaan varmistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakasmäärien rajaamista sekä turvavälien ja hygieniaohjeistusten noudattamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet tilaisuuksien järjestämiseen erillisen ohjeen.

Suuret, yli 500 henkilön ylei​sötilaisuudet on kielletty 31.7.2020 asti.

Lähteet:

Päivitetty 20​.5.2020

Saako hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa tai asumispalveluyksiköissä vierailla?

Hallitus on linjannut, että vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Hallitus kieltää myös ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa.

Poikkeuksena seuraavat vierailut arvioidaan tapauskohtaisesti:

  • kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset
  • saattohoidossa olevien läheiset
  • puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla

Hallituksen 4.5.2020 antaman linjauksen mukaisesti nämä rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Niitä tarkastellaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. 

Hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä, joilla voitaisiin mahdollistaa turvallisia sosiaalisia kontakteja.

Lähteet:

Päivitetty 5.5.2020

Ovatko päiväkodit auki?

Varhaiskasvatuksen rajoitukset puretaan 14.5. alkaen ja siirrytään lähiopetukseen.

Lue lisää aiheesta: Usein kysytyt kysymykset (Valtioneuvosto)

Lähde:

Päivitetty 30.4.2020

Milloin koulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut avataan?

​​Peruskouluissa siirrytään takaisin lähiopetukseen 14.5. alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti kouluissa tulee välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat normaalia väljem​miksi. Kouluruokailu ja välitunnit pidetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Kevätjuhlia tai muita isoja kokoontumisia ei järjestetä.

Myös toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa on mahdollista palata lähiopetukseen hallitusti ja porrastetusti 14.5.2020 alkaen. Hallitus kuitenkin suosittelee, että näissä oppilaitoksissa etäopetusta jatkettaisiin lukukauden loppuun asti. Sama ohjeistus koskee vapaata sivistystyötä ja aikuisten perusopetusta.

Lue lisää aiheesta: Koronajärjestelyjen purkaminen (Valtioneuvosto)

Lähteet:

Pä​ivi​tetty 5.5.2020