1/2 Hallituksen uusi ohjeistus koronavirukseen

Hallituksen ohjeistus koronavirukseen

Tulosta

Koronaviruksen vuoksi on voimassa joitakin rajo​ituksia. Tarkempaa tietoa rajoituksista ​löydät tämän aihealue​en kysymyksistä.

Hallitus teki 13.8.2020 periaatepäätöksen etätyösuosituksesta.

Alueilla, joilla koronavirusepidemia on alueellisesti kasvussa, suositellaan siirtymistä etätyöhön. Lisäksi edistetään järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Jos terveysviranomaiset toteavat, että epidemia kasvaa väestötasolla, tulisi julkisella sektorilla olla etätöissä mahdollisimman laajasti. Lisäksi hallitus suosittelee vastaavaa laajaa etätyötä yksityisille työnantajille.

Lähde:

Päivitetty 14.8.2020

Miten kokoontumisia on rajoitettu?

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan syyskuussa 2020 järjestää yli 50 hengen tapahtumia, kunhan tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa ohjeistusta. Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole rajoitettu.

Lähde:

Päivitetty 27.8.2020

Saako hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa tai asumispalveluyksiköissä vierailla?

Hallitus on purkanut aiemman suosituksensa, jonka mukaan vierailuja sairaaloissa tuli välttää. Jatkossa vierailuja voidaan järjestää alueellista harkintaa käyttäen. Käytännön järjestelyistä kuten tapaamispaikoista ja suojainten käytöstä vastaa toimintayksikkö.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuville iäkkäille tai muihin riskiryhmiin kuuluville tulee järjestää mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti. Tapaamiset voidaan pitää esimerkiksi ulkona tai erillisissä suojatuissa tapaamistiloissa.

Lue lisää lähteestä:

Päivitetty 18.6.2020

Miten ravintoloiden ja kahviloiden toimintaa on rajoitettu?

Ravitsemisliikkeiden toimintaa koskevat rajoitukset pysyvät ennallaan syyskuussa 2020.

Rajoitusten mukaan kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikka ja mahdollisuus käsienpesuun. Ravitsemisliikkeiden tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina ja liikkeet vastaavat riittävien etäisyyksien säilymisestä asiakkaiden välillä. Lisäksi ravitsemisliikkeiden tulee antaa asiakkaille toimintaohjeet, joilla estetään tartuntataudin leviämistä.

Rajoitukset ovat voimassa 30.9.2020 saakka.

Lähde:

Päivit​etty 28​.8​.2020