1/2 Hallituksen uusi ohjeistus koronavirukseen

Hallituksen ohjeistus koronavirukseen

Tulosta

Koronaviruksen vuoksi on voimassa joitakin rajo​ituksia. Tarkempaa tietoa rajoituksista ​löydät tämän aihealue​en kysymyksistä.

Päivitetty 6.8.2020

Miten kokoontumisia on rajoitettu?

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia lievennetään 1.8.2020 alkaen. Tästä eteenpäin sallitaan alle 500 hengen tilaisuudet. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää myös yli 500 hengen tilaisuuksia, jos niiden turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön antaman ohjeen mukaisesti.

Hallitus suosittelee, että ohjeistusta noudatetaan myös pienemmissä, alle 500 henkilön tilaisuuksissa.

Rajoitukset ovat voimassa 31.8.2020 saakka.

Lähde:

Päivitetty 29.7.2020

Saako hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa tai asumispalveluyksiköissä vierailla?

Hallitus on purkanut aiemman suosituksensa, jonka mukaan vierailuja sairaaloissa tuli välttää. Jatkossa vierailuja voidaan järjestää alueellista harkintaa käyttäen. Käytännön järjestelyistä kuten tapaamispaikoista ja suojainten käytöstä vastaa toimintayksikkö.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuville iäkkäille tai muihin riskiryhmiin kuuluville tulee järjestää mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti. Tapaamiset voidaan pitää esimerkiksi ulkona tai erillisissä suojatuissa tapaamistiloissa.

Lue lisää lähteestä:

Päivitetty 18.6.2020

Miten ravintoloiden ja kahviloiden toimintaa on rajoitettu?

Ravitsemisliikkeiden aukioloon, anniskeluaikoihin ja asiakasmääriin liittyvät rajoitukset päättyivät 13.7.2020.

Rajoitusten purkamisesta huolimatta kaikilla asiakkailla pitää yhä olla oma istumapaikka. Ravitsemisliikkeen tilat ja pinnat tulee pitää puhtaina ja asiakkailla on oltava mahdollisuus käsienpesuun. Ravitsemisliikkeiden on myös annettava asiakkaille toimintaohjeet, joilla estetään tartuntataudin leviämistä. Ravitsemisliike vastaa riittävistä etäisyyksistä asiakkaiden välillä.

Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 31.8.2020 saakka.

Lähde:

Päivit​etty 22​.7.2020