Koronavirusinfektion pitkäaikaiset keuhko-oireet

Valtaosa sairastuneiden oireista ovat lieviä ja itsestään ohimeneviä. Vakavia, sairaala- ja/tai tehohoitoon, johtavia tapauksia on arvioiden mukaan 1–5% kaikista tartunnan saaneista.

Uuden koronavirusinfektion tavallisin ilmentymä on äkillinen hengitystieinfektio. Tyypillisimpiä akuutin koronavirusinfektion oireita ovat kuume, nuha ja maku- sekä hajuaistin häiriöt, väsymys, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky, pahoinvointi, ja ripuli.

Sairastetun koronavirusinfektion jälkioireista on toistaiseksi vaillinaisesti tietoa ja jälkiseuraamukset riippuvat taudin vakavuudesta. Sairaalahoitoisten potilaiden kyselytutkimuksessa todettiin 1–2 kuukauden kontrollikäynnillä tavallisimmin väsymystä (noin 50% vastaajista), hengenahdistusta (noin 40%), nivel- ja rintakipuja (noin 20%). Lisäksi ruoansulatuskanavan vaivat voivat joskus olla pitkäkestoisia.

Keuhkojen toimintähäiriöt

Keuhkojen toimintahäiriöt ja niiden vakavuus riippuvat sekä sairastetun infektion vaikeusasteesta että potilaan aikaisemmista keuhkosairauksista. Keuhkojen toiminnanhäiriöiden palautuminen, fyysisen suorituskyvyn ja radiologisten löydösten korjaantuminen saattaa osalla potilaista vaatia useamman vuoden seurannan.

Lyhytaikaisissa seurantatutkimuksissa vaikeaan koronavirusinfektioon on liitetty keuhkofunktiotutkimuksissa lieväasteista kaasujenvaihtohäiriötä sekä keuhkotilavuuksien pienemistä. Vastaavasti vaikea-asteisen koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen jälkeen keuhkojen tietokonetomografiakuvissa on havaittu poikkeavia löydöksiä noin 70% tutkituista, tavallisimmin mattalasimuutoksia sekä juosteista ja verkkomaista tiiviyttä. Sen sijaan lieväasteiset keuhkokuumeet näyttäisivät paranevan normaalein kuvalöydöksin. Mahdollista on, että kaikki yllä mainitut löydökset voivat pitkäaikaisessa seurannassa korjaantua eivätkä välttämättä jätä minkäänlaista pysyvää keuhkojen toimintahäiriötä.

Takaisin alkuun
 

Kyllä

Päivitetty  6.10.2020