Information om Åldershuset

Välkommen till Åldershuset!

​Åldershuset.fi är en webbtjänst som tillhandahåller ett lättläst paket med hälsoinformation och hjälper personer över 65 år och deras närstående att hitta nyttiga tjänster för att få vardagen att fungera.

Åldershuset sammanställer tillförlitlig information från andra hus i Hälsobyn och andra nyttiga webbplatser.

Innehållet har producerats tillsammans med Hyvinge sjukhus, socialservicen på grundnivå i olika kommuner i Mellersta Nyland, yrkesutbildade inom tredje sektorn och äldre personer.

Värdefull hjälp med innehållet och granskning av det har tillhandahållits av nationella aktörer inom tredje sektorn.

Vi önskar att du också deltar i utvecklingen av Åldershuset. Du kan skicka feedback till oss, exempelvis önskemål och idéer om lämpliga ämnen i Åldershuset. På Åldershusets framsida finns länken Ge respons där du kan skriva ditt meddelande till oss.

 

Kyllä

Uppdaterad