Utnyttja Åldershuset i patientarbetet

Uppmana dina klienter att bekanta sig med innehållet på Åldershusets webbplats – också efter ett möte är det bra med en repetition av frågorna.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.2.2023