För professionella

​​Husen i Hälsobyn erbjuder även vårdpersonal stöd och olika redskap för bland annat klienthandledning. Du kan till exempel hänvisa en klient att läsa mer om en sjukdom eller ett symtom eller att ta del av praktiska anvisningar efter att klienten lämnat mottagningen. I tjänsten HälsobynPRO hittar du alla tjänster och innehåll som är riktade till vårdpersonalen.

BESTÄLL HÄLSOBYNS NYHETSBREV FÖR PROFESSIONELLA

Vill du använda innehållen i Hälsobyn mer i ditt arbete? Saknar du verktyg för att utveckla yrkeskunskaperna eller material för patienthandledning? Beställ Hälsobyns nyhetsbrev så får du per e-post ett sammandrag av Hälsobyns nya innehåll som är riktat till professionella inom social- och hälsovården​.​