Uppmärksamhet i vardagen

Uppmärksamhet bidrar till en smidig vardag för de äldre samt till att de tryggt kan bo hemma.

​​ ​Åldrandet kan medföra utmaningar när det gäller att klara sig i vardagen. Det kan bli svårare att röra sig utanför hemmet och en tidigare aktiv äldre person kan bli fånge i sitt hem.

Om en äldre person blir ensam ökar risken för depression. I denna situation kan också små stunder av uppmärksamhet och hjälp i vardagen höja måendet och livskvaliteten.

Alla äldre personer har inte aktiva närstående och därför tillhör ansvaret för uppmärksamheten alla som har äldre människor runt sig. Också som granne kan du ha möjlighet att hjälpa. Att erbjuda skjuts till butiken eller dricka kaffe tillsammans öka de äldres känsla av trygghet och bidra till att de orkar bättre.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023