Självbestämmanderätt och hjälp

När man hjälper äldre personer är det viktigt att vara finkänslig och komma ihåg den äldres självbestämmanderätt.

Självbestämmanderätten och möjligheten att själv besluta om sådant som gäller ens eget liv är en mänsklig rättighet och en grundrättighet. De äldres egen upplevelse av hjälpbehov och önskemål är alltid den primära. Detta är viktigt för att de äldre inte ska behöva känna sig utlämnade till andras förbarmande.

De närstående ska gärna hjälpa sina äldre med sådant som faktiskt är svårt och låta dem själva sköta den del av sysslan de fortfarande kan och vill göra. Det är viktigt att äldre personer kan delta och agera själva inom gränserna för sina krafter.

Ibland kan de närstående ha en annan syn på hjälpbehovet än de äldre själva. Till exempel kan de äldres minnessjukdomar i vardagen orsaka risksituationer som de äldre själva inte ser. Diskussioner om hjälpbehovet kan då väcka många slags känslor och förutsätter finkänslighet av samtalsparterna. Minnessjukdom eliminerar inte självbestämmanderätten automatiskt.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.3.2023