Är jag en närståendevårdare?

Det är viktigt att närståendevårdsituationer identifieras.

Närståendevård kan bli en del av vardagen i olika livsskeden när en kroniskt sjuka eller handikappad person behöver stöd, hjälp eller omsorg av de närstående. Närståendevårdarna svarar ofta för krävande och bindande omsorgssituationer hemma.

Närståendevården kan samtidigt vara en intim relation och en omsorgsrelation. Rollerna är inte alltid så tydliga.

Om närståendevårdarens uppgifter:

  • Närståendevårdarens uppgifter kräver funktionsförmåga och resurser.
  • Närståendevårdarens roll lämpar sig inte för alla.
  • En del av alla omsorgsbehövande personer vill inte ha en närståendevårdare.

Att identifiera närståendevårdsituationer

Det är viktigt att närståendevårdsituationer identifieras så att hjälp och stöd kan fås vid behov. Äldre- och handikappservicen i den egna kommunen kan ge vägledning om tjänster och stödformer för närståendevård.

Man kan fundera på bundenheten i en omsorgsrelation och en närståendevårdssituation kan också identifieras med hjälp av frågorna på Närståendevårdarnas förbunds webbplats eller Närståendevårdarnas förbunds guide.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023