Stödtjänster för boende i hemmet

Om till exempel matlagning och städning medför för stor belastning kan lättnad i vardagen fås från stödservicen.

I Finland pågår en omfattande reform av social- och hälsovårdstjänster. Den gäller alla medborgare och för de äldre är förändringen stor. Tjänsterna kommer mycket ofta att produceras på andra ställen och på andra sätt än förr. Också avgifterna för tjänsterna förändras. När detta skrivs befinner sig många helheter fortfarande i förändring. Webbplatserna uppdateras allt eftersom informationen preciseras.

Stödtjänster

Måltidsservice, städservice och andra stödtjänster är ofta de första tjänsterna som behövs till stöd för självständigt boende. Handledning om omfattningen och anskaffningen av tjänster fås från hemkommunens socialservicebyrå, seniorrådgivningen eller en annan motsvarande enhet för servicehandledning.

Olika stödtjänster kan sökas eller köpas via kommunen också om stöd från annan kommunal hemtjänst eller hemvård inte behövs. Priserna på tjänsterna är i regel kommunspecifika. Kommunen kan producera stödtjänster själv eller köpa dem av privata tjänsteproducenter.

Stödtjänster kan också köpas direkt av privata tjänsteproducenter när man själv önskar. I så fall kan hushållsavdraget i beskattningen utnyttjas. Det är också viktigt att uppmärksamma om privata socialvårdstjänster eventuellt är momsfria.

Utbudet av stödtjänster är alltid kommunspecifikt. I den egna hemkommunen kan följande tjänster finnas:

Haitarin otsikkotaso2
Måltidsservice

Det är möjligt att beställa hem kalla och varma måltider för alla eller en del dagar i veckan. Måltidsservicen till hemmen produceras av företag. Måltidsservicen till hemmet kan också köpas till momsfritt pris som socialvårdstjänst.

Om rörelseförmågan tillåter och det finns en servering för måltidsservice i kommunen kan man också gå dit och äta.

Butikstjänst

Det finns situationer när butikstjänst kan vara en bra lösning. Sådana situationer kan till exempel vara akut sjukdom, svårigheter att röra sig eller service på bilen Butiksservicen är avgiftsbelagd.

Vissa butikstjänstföretagare har nätbutik där man efter inloggning kan beställa handelsvaror via internet.

Bad- eller bastuservice

Bad- eller bastuservice beviljas i vissa kommuner till personer som har bristfälliga badrum hemma eller om det är lättare för dem att tvätta sig på annat håll.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är avsedd som stöd för att bo och klara sig hemma. Syftet är att erbjuda rehabiliterande och stimulerande verksamhet utifrån klienternas behov samt sociala kontakter. Verksamheten är främst avsedd för dem som inte har möjlighet att på egen hand ta del av andra intressen och tjänster.

Med hjälp av dagverksamhet kan också lagstadgade lediga dagar för närståendevårdare ordnas som stöd för dem och deras krafter.

Dagverksamhet finns vardagar mellan kl. 8 och 16. Transport till dagcentret ordnas vid behov.

Ledsagarservice

Hjälp av anhöriga eller frivilliga ledsagare behövs i allmänhet för ärende på posten och banken. Hemvårdare kan vara ledsagare för äldre personer i undantagsfall, till exempel när minnessjuka besöker läkarmottagning.

Ledsagarservice ingår numera enligt socialvårdslagen officiellt i service som stöder rörligheten.

Städhjälp

I vissa kommuner kan äldre personer få stöd för städningen. I regel hänvisas dock klienterna att köpa städservice och hushållsarbete privat. Städservicen kan också skaffas till momsfritt pris som socialvårdstjänst. Städkostnaderna kan också avdras som hushållsavdrag i beskattningen.

Trygghetstjänster

Trygghetstelefon kan lindra den äldres upplevelse av otrygghet. Genom att trycka på trygghetsarmbandet som ingår i tjänsten fås kontakt med trygghetscentralen där hjälp kan begäras.

Trygghetstelefonen kan också anslutas till andra säkerhetsökande tjänster som fallandelarm, brandlarm, dörrlarm eller spisvakt.

De äldre kan inleda trygghetstelefontjänsten själva eller tillsammans med sina anhöriga. Trygghetstelefontjänsten är avgiftsbelagd.​

Klädvård

Tvätt av kläder och sängkläder antingen i klientens egen tvättmaskin, husbolagets tvättmaskin eller kommunens tvätteri kan ingå i kommunens utbud av stödtjänster. Klienterna och deras närstående måste i regel också då själva sköta om matt- och gardintvätt antingen själva eller i tvätteri.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023