Hjälpmedel en hjälp i vardagen

Hjälpmedelstjänster ingår i kommunens medicinska hjälpmedelstjänster.

Det finns hjälpmedel för många olika behov. De kan användas till att stöda, uppehålla eller förbättra funktionsförmågan och välfärden. Många hjälpmedel både underlättar vardagen och ökar tryggheten.

Om funktionsförmågan är nedsatt kan hjälpmedel efterfrågas hos den egna kommunens hjälpmedelsenhet (fysio- och ergoterapi). Många hjälpmedel kan lånas som kort- eller långtidslån. I vissa fall kan hjälpmedel ges som egna mot betalningsförbindelse undertecknad av läkare.

Hjälpmedelsservice ingår i kommunala tjänster för medicinsk rehabilitering.

I hjälpmedelsservicen ingår:

  • utvärdering av behovet av hjälpmedel
  • provning och anskaffning av hjälpmedel
  • undervisning och uppföljning om användningen
  • service och reparation av hjälpmedel

Man kan också köpa hjälpmedel själv. En del mindre hjälpmedel finns idag i de stora marketarnas sortiment. Dessutom finns det många affärer som är specialiserade på försäljning av hjälpmedel och de ger också handledning i användningen av hjälpmedlen. Ett bra sätt att bekanta sig med det breda utbudet av hjälpmedel kan – vid sidan av internet – vara att besöka mässor för äldre.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023