Hjälp från närstående och den närmaste kretsen

De närstående och den närmaste kretsen är vanligen de första som ger hjälp.

Det är många gånger naturligast att inleda diskussionen om behovet av hjälp med närstående och familjemedlemmar. Förhoppningsvis är det också lätt för dig att fundera ut vem du skulle vilja vända dig till i en sådan fråga. Närstående erbjuder ofta sin hjälp också utan att bli ombedda och att ge och ta emot hjälp kan också bli en vana utan att man märker det.

Grannarna kan också ge trygghet och stöd i mindre form för ensamboende. En del har kommit överens med grannen till exempel om en rutin att grannen på morgonen kontrollerar den äldre personens fönster om han eller hon har dragit undan gardinerna. Att gardinerna är undandragna är ett gemensamt överenskommet tecken på att allt är i sin ordning.

Att få och ge hjälp ändrar vardagen

Ett hjälpbehov har alltid sina orsaker och det tar sin tid att anpassa sig till situationen. Tid att anpassa sig behöver både de som behöver hjälp och den närstående som ger hjälp.

De som behöver hjälp kan särskilt till en början känna sig hjälplösa. De kan känna det som om de inte längre kan någonting alls. Många gånger har de hjälpbehövande ändå mycket av egna resurser kvar. Det är viktigt att de tas i bruk igen.

Att behöva hjälp innebär inte att man behöver överlämna sitt eget liv att styras av andra. För att den hjälpbehövandes självbestämmanderätt och vilja ska kunna uppfyllas måste också den hjälpande personen vara tillräckligt finkänslig och lyssnande.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023