Förenings- och församlingsverksamhet

Hos föreningar och församlingar kan du hitta ny intressen eller hjälp som erbjuds av frivilliga.

På många orter ordnar föreningar, församlingar och andra sammanslutningar verksamhet för äldre och möjligheter att utöva intressen. Vanliga är olika klubbar och utfärder med anknytning till motion, skapande arbete och kulturliv.

Frivilligverksamhet utförs av många och i många former. Du kan själv också delta som frivillig i någon verksamhet, också om din funktionsförmåga till någon del skulle vara nedsatt.

Föreningsverksamhet kan vara ett stöd för dig och ge mer innehåll i ditt liv om du upplever dig ensam. Inom frivilligverksamheten kan du hitta någon att tala, promenera eller gå på teater med.

I föreningarnas och församlingarnas klubbar kan du syssla med intressen som till exempel litteratur, handarbete, gymnastik eller allsång. Oftast behövs inga förkunskaper för att gå med och merparten av verksamheten är nästan eller helt kostnadsfri.

En del föreningar ordnar också hälsobetonade föreläsningar, minnesträning eller ger råd om användning av telefoner eller datorer. I vissa kommuner har föreningarna också avlönade byahjälpare eller talkoarbetare som kan ge hjälp mot en liten ersättning.

Utbudet kan ses på egen församlings eller den lokala föreningens webbplats.

Till exempel på följande webbplatser kan du hitta stöd och hjälp i din vardag eller frivilligverksamhet där du själv skulle vilja delta som hjälpare.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023