Hjälp i vardagen

Vardagssysslor och hushållsarbete är den bästa formen av vardagsmotion när det går smidigt. Men om din funktionsförmåga av en eller annan orsak försämras eller riskerar att försämras är det värt att fundera på var du kan få hjälp och hur du kan underlätta vardagen.