Familjevård för äldre personer

Familjevård för äldre personer är en ny serviceform mellan hemvård och serviceboende.

​Familjevård för äldre personer erbjuder de äldre en ny serviceform parallellt med hemvård, närståendevård och serviceboende. Familjedagvård kan vara uppdragsbaserad eller professionell. På denna sida beskrivs uppdragsbaserad familjedagvård.

Familjevården är en social tjänst som välfärdsområdet tillhandahåller. Välfärdsområdet ansvarar för att organisera och övervaka familjevården och ingår ett uppdragsavtal med familjevårdaren. Det finns skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om hur tjänsten organiseras. Familjevården regleras av lagen om familjevård och 2016 års lagändring.

Övergången till familjevård föregås alltid av en bedömning av servicebehovet och ett besök i familjehemmet. Det är viktigt att familjevårdaren och familjehemmet motsvarar den äldre personens önskemål och behov.

För vem lämpar sig familjevård?

Familjevård lämpar sig särskilt för äldre som har en minnessjukdom, skörhet som åldern för med sig eller upplevelser av otrygghet. Den kan vara en bra lösning för den som inte klarar sig med stöd från hemvården men inte heller behöver vård och omsorg dygnet runt.

Var och när ordnas familjevård för äldre personer?

Familjedagvård ordnas hos en familjevårdare eller hemma hos den äldre personen. Familjevården ske dygnet runt eller under en del av dygnet, vara fortlöpande eller tillfällig. Tillfällig familjevård kan ordnas till exempel under närståendevårdarens lediga dagar eller under en konvalescenstid efter sjukhusvård.

Vad kostar familjevården?

En klientavgift tas för familjevården. Vid tillfällig familjevård kan avgiften bestämmas utifrån orsaken till vårdperioden, till exempel närståendevårdarens ledighet. För långvarig familjevård kan däremot avgift bestämmas på samma sätt som för långvarig institutionsvård. I många kommuner bestäms avgifterna för familjevård på samma grunder som effektiverat serviceboende.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023