Hem och boende

Hemmet är en viktig plats och betyder olika saker för alla. Under en livstid kan dina bostadsbehov variera. De förändringar i funktionsförmågan och hälsan som åldrandet medför kan också påverka valet av boendeform. Här kan du ta reda på vilka boendealternativ som finns för personer som klarar sig hemma och för dem som behöver vård och stöd.