Meningsfull vardag

Vilka är byggstenarna för en meningsfull vardag?

Vilka aktiviteter ger dig styrka och gott humör? Vad är du intresserad av och vilka är dina starka sidor? Och skulle du kunna bli intresserad av något helt nytt?

Rutiner och basbehov

Var och en bygger en meningsfull vardag på sitt eget sätt. I en bra vardag ingår såväl regelbundna rutiner som rikedom med varierande innehåll.

Rutiner, som dygnsrytm och därmed regelbundet återkommande vardagssysslor, ger trygghet och kontinuitet. Basbehoven som till exempel tillräcklig sömn, mångsidig näring och motion är också viktiga.

Ett bra liv trots begränsningar

Även om många i och med åldrandet drabbas av sjukdomar och begränsningar går det att lära sig att leva ett bra liv med dem och uppleva att man mår bra.

Värderingar och erfarenhet – relevans i livet

Personliga värderingar styr valen och därmed också hur man prioriterar i vardagen. Positiva relationer och självuppskattning bidrar till en meningsfull vardag. Upplevelsen av det som är viktigt i livet ökar när man får hjälpa eller när man använder egna kunskaper för andras bästa.

Hoppfullhet också mitt i motgångarna

Hoppfullhet är en resurs i en meningsfull vardag. I vardagen ingår dock utan tvekan också sorger och besvikelser man kan komma igenom. Tröst, hopp och styrka kan man få av vänner och lättnad i situationen till exempel av vardagssysslor. Det känns bra att få något till stånd.

Upplevelser och intressen

Många får upplevelser och innehåll i livet till exempel av musik, konst och litteratur samt andra intressen. Meningsfull sysselsättning kan vara att röra sig i naturen eller att iaktta naturen, läsa en tidning eller dricka kaffe med en vän.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023