Förberedelse och juridiskt förutseende

Det lönar sig att trygga ett meningsfullt liv genom förutseende och dokument som intressebevakning och livstestamente.

​​Oavsett ålder lönar det sig att planera framtiden och vara förutseende. Förutseende åtgärder kan göra livet lättare på många sätt.

Om man i tid har tänkt på att hemmet till exempel ska vara funktionellt också under förändrade förhållanden kan man framöver slippa förhastade beslut. Emellanåt är det på sin plats att också fundera över vilket nätverk av närstående och vänner man har. Kan man, om man behöver vända sig till nätverket och på vilket sätt är det möjligt att få hjälp om det kniper.

Juridiskt förutseende

Förutseende åtgärder gör det också lättare för de närstående när det har klargjorts vem sköter ärenden och de ska skötas. Ärenden som kräver juridiskt förutseende är:

  • bankärenden
  • skötsel av andra vardagliga ärenden och avtal
  • frågor som gäller vård och omsorg

Det lönar sig att använda flera sätt för juridiskt förutseende.

För bankärende kan till exempel fullmakter skrivas. Det lönar sig också att skriva en fullmakt för intressebevakning. Om den som skriver en fullmakt senare till exempel blir allvarligt minnessjuk är det inte säkert att banken längre godkänner fullmakterna.

I en fullmakt för intressebevakning ges ofta också befogenheter gällande vård och omsorg. Dessutom lönar det sig också att skriva ett livstestamente.

Livstestamente

Hur skulle du vilja bli skött själv eller hur skulle du vilja att boendet ordnas om du av någon anledning inte längre kan fatta beslut? Det lönar sig att diskutera egna önskningar om vården och omsorgen med familjemedlemmarna. Det är också bra att vid sidan av diskussionen göra ett skriftligt livstestamente.

Livstestamentet kan vara en omfattande fritt formuleras beskrivning av h​ur man vill bli bemött och vårdad. Det kan också vara ett kort ställningstagande till det som är ens egen viljeförklaring om förlängning av livet i dess slutskede. I ett livstestamente kan man också utnämna en ställföreträdande beslutsfattare för beslut som gäller vård eller ange namnet på de närstående som har tillstånd att lämna ut information om hälsotillståndet.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023