Den äldres resurser

Alla äldre har individuella resurser och en del av dem kan vara dolda.

Livserfarenhet är en av de äldres centrala resurser. Alla har sin egen historia och sina egna individuella behov.

Med tilltagande ålder lär man sig att bättre förstå sig själv och livet i allmänhet. Erfarenhet ger också verktyg för att möta utmaningar och klara av förändringar.

Med åren samlar man också på sig färdigheter att möta och hantera egna känslor. Man kan förhålla sig till och balansera känsloerfarenheter.

Mångfald av resurser

Alla har resurser som delvis är lätta att identifiera, delvis måste de väckas. Nya situationer och utmaningar kan lyfta fram nya styrkor bara man tar mod till sig att agera på nya sätt.

Vissa händelser och omständigheter ger resurser medan andra förbrukar dem. Resurser kan inhämtas från lustbetonade aktiviteter där man kan använda sina förmågor.

Positiva känslor är en viktig resurs i vardagen. Positiv inriktning är en del av en bra vardag och ett bra liv.

Resurser och sårbarhet

Att uppleva livet som meningsfullt och hoppfullt är ett stöd i utmanande situationer. Stödet från närstående eller sakkunnig är mer värt än guld när man möter svårigheter. Det lönar sig att skaffa hjälp vid behov.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023