Åldrande och förändringar i livet

Åldrandet för med sig nya saker och förändringar.

​​​​​​​​Att gå i pension

Åldrandet för med sig mångahanda nya saker och förändringar. Att gå i pension är en livsförändring som har olika betydelser från individ till individ. En del kan vara entusiastiska och lättade vid pensioneringen, medan förändringen kan leda till osäkerhet och smärta över att lämna jobbet för andra.

Det är bra att ge sig själv tid att vänja sig vid den nya livssituationen. Efter att ha vant sig upplever många pensionärstillvaron som ett lyckligt skede i livet. Som pensionär har ofta möjlighet att fundera över vad man vill inkludera i sitt liv. Det kan vara tillfälle att syssla med intressen, lära sig nytt och njuta av vänners och närståendes sällskap. Drömmar som inte förverkligats tidigare kan nu få plats.

Förändringar och förluster

Pensionsåldern innehåller också förändringar och förluster som kräver ett sinne med flexibilitet, uthållighet och anpassningsförmåga. Förändringar kan uppkomma särskilt genom egna och närståendes sjukdomar och förändringar i funktionsförmågan i samband därmed. Bekymmer över den ekonomiska försörjningen kan också vara belastande.

Hjälp vid behov

Ingen ska behöva klara sig ensam. Det är bra att tala om sådant som bekymrar till exempel med vänner och närstående samt att vid behov frimodigt söka hjälp och stöd. Till exempel egen kommun, föreningar och frivilligarbete kan vara till hjälp.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023