Äldre, ålderstigen eller gammal?

Vem är äldre? Vem kan kallas ålderstigen eller gammal? Se på videon där den pensionerade psykologen Pirkko Lahti beskriver vem som är äldre och vad ålderdom är (ingår i Psykportens video).

 

Det finns inga entydiga definitioner på vem som är äldre. De friska levnadsåren har ökat och därmed har också ålderdomen uppskjutits. Särskilt de yngre pensionärerna har bättre kondition än förr.

I finländsk lagstiftning avses med äldre befolkning personer som är berättigade till ålderspension, dvs. personer över 65 år.

En ålderstigen person definieras däremot i lagen som en person med nedsatt funktionsförmåga (funktionsnedsättning) på grund av sjukdomar eller skador som har uppkommit, tilltagit eller förvärrats i och med hög ålder eller på grund av degeneration i anslutning till hög ålder.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.2.2023