Sociala relationer

Social aktivitet påverkar funktionsförmågan. Aktiva människor med bra sociala nätverk mår bättre än andra.

Behovet av sällskap är individuellt. En del trivs bättre ensamma medan en del trivs omgivna av andra. Positiva relationer är ändå alltid en del av en bra vardag.

Var kan jag hitta nya vänner?

Många ensamboende äldre med stort servicebehov upplever sig ensamma. Känslan av ensamhet kan försämra livskvaliteten avsevärt.

Det finns flera olika alternativ för att skapa relationer och uppehålla dem. Till exempel föreningarnas och församlingarnas klubbar kan erbjuda meningsfulla aktiviteter.

Om det inte är möjligt att röra sig på egen hand utanför hemmet kan man fråga efter en vän hos församlingen eller olika föreningar. Om funktionsförmågan är nedsatt kan också transport till kommunal dagcenterverksamhet vara en bra lösning.

Numera kan man delta i socialt liv också hemma på soffan med hjälp av telefon, e-post och/eller internetförbindelse. För många är detta en naturlig del av vardagen.

Om man har resurser att hjälpa andra kan man om man vill ställa upp som frivillig. Man kan till exempel hjälpa till vid ett evenemang, hålla en boende på servicehus sällskap eller handleda andra inom sitt eget intresse.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023