Våld mot äldre

Det är mycket viktigt att identifiera våld mot äldre för att kunna ingripa i det.

Med våld mot äldre avses handlingar eller försummelser som sker i nära relationer och riskerar de äldres välfärd, hälsa eller säkerhet.

Våld mot äldre är t.ex. följande handlingar mot personer över 65 år:

  • fysiskt eller psykiskt våld
  • sexuellt utnyttjande
  • ekonomiskt utnyttjande
  • försummelser av vård och hjälp
  • annan begränsning av rättigheter
  • kränkning och nedsättande bemötande av de äldres människovärde

Det är inte alltid lätt att identifiera våld mot äldre.

Det är mycket viktigt att identifiera våld mot äldre eftersom det förorsakar mänskligt lidande och nedsätter de äldres välmående och funktionsförmåga.

Att identifiera och erkänna våld mot äldre är dock inte alltid lätt. Den som har upplevt våld kan känna skuld eller skam över det inträffade. Därför kan de till exempel täcka över tecken på fysisk misshandel. De äldre förstår inte ens alltid att de har blivit själv utsatta för våld.

Våld mot äldre orsakar ofta förändringar i de äldres beteende. Dessa förändringar kan få de närståendes oro att vakna.

Mer information om att identifiera våld mot äldre finns på Suvanto ry:s webbplats. Där finns också information om var den våldsutsatta personen kan söka hjälp för situationen.

Att göra orosanmälan

Vem som helst som är oroad över en äldre persons situation kan göra en orosanmälan / äldreskyddsanmälan till kommunens socialväsende. Enbart oro räcker faktiskt för en anmälan.

I många kommuner finns det flera sätt att göra orosanmälan. Den kan göras per telefon eller genom en personlig kontakt med en anställd vid kommunens socialbyrå. I vissa kommuner kan anmälan också göras med ett elektroniskt formulär på kommunens webbplats. Anmälan kan också göras anonymt. De anställda är förpliktade att undersöka varje anmälan.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023